НИЗ ФОТОРГАФИЈА, зелен и цветен, Паркот на Револуцијата

Можеби ќе ви се допадне