Категорија

Паркови и зеленило

Стари дрвја

Еве зошто кога „Комуналец“ сечи стари дотраени дрвја, настрана зараснати дрвја, и врши кроење на проблематични гранки, и кога општината донесува Решение за нивно отстранување, јавноста не треба да реагира толку силно и навредливо, туку да…

Видливи оштетувања на новото детско катче кај егејските згради.

Иако се поминати само дваесетина дена од кога е отворено детското катче за игра и забава кај егејските згради, видливи се оштетувањата на детските реквизити. „Комуналец“ апелира до посетителите да внимаваат и да го сочуваат ова…

Дивата депонија претворена во детско игралиште

На ул „Александар Македоснки“ на крајот од егејските згради, денеска привршуваат активностите со изградбата и уредувањето на детското игралиште. На барање од жителите, а со оглед на тоа што на овој дел од градот нема слободно општинско…

Исечени и отстранети уште три стари и дотраени дрвја на ул„Прилепски бранители“

КП „Комуналец“ - Прилеп, ја информира јавноста дека утрово исече и отстрани уште три стари и дотраени дрвја на ул„Прилепски бранители“, по издаденото Решение од Комисијата за сечење на дрвја формирана од Локалната самоуправа. „Дивите…

Нов парк во Бончејца

На површина од 1000 м2 се обработува земјиште во населбата Бончејца за нов парк. Паркот ќе ги има сите потребни содржини за одмор и релаксација. Бекатон патеки, детско игралиште, клупи и корпи за одпадоци. Во паркот е ископан бунар за…

Повторно се коси градската река

Пролетните дождови овозможуваат брза вегетација.Повторно се коси во градската река. Со оглед на намалениот број на работници кои ги користат мерките на Владата, „Комуналец“ со прераспределба на работници успева и во вонредни услови да ги…

Информација за граѓаните

Се информираат граѓаните дека „Комуналец“ започна со прскање на хербицид „Тотал“ на плоштадите, бекатон патеките низ парковите и одредени јавни површини за уништување на плевели и треви. Истиот не е штетен по здравјето на луѓето и…