Категорија

Паркови и зеленило

Искршени новосадените липи по булеварот „Гоце Делчев“

Знаеме ли што е зелена општина? Знаеме ли дека сите засадени дрвја го формираат мозаикот на зелена општина? Знаеме ли дека Општина Прилеп е прогласена за најзелена општина од страна на Канцеларијата на Европската унија во Скопје?

Се коси во Градската река

На почетокот од април се најавуваат врнежи и пониски температури, затоа комуналните работници го користат секој поволен временски момент да завршат дел од обемниот Оперативен план. Се косат парковите во градов и градската река.

Со различни Еко-акции во Прилеп се одбележува Денот на пролетта 21 март

Комуналните работници денеска засадуваа украсни зимзелени растенија во центарот на градот. Директорот Рубинчо Абрсшоски ја истакна потребата од обновување на многу оштетени и уништени растенија во централното градско подрачје, но и низ

Кастрење на липите

На поголемиот дел од липите ќе се врши ниско кастрење заради нивната оштетеност од страна на берачите на липов цвет, што во секој случај не им одговара на граѓаните ваквото кроење и постојано регираат до нас како комунално претпријатие.

Обновено детското игралиште во паркот на ул„Ѓорѓи Димитров“

Приоритет на ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, е да одржува чисти и уредни паркови, како и нивно обновување. Целосно е обновено детското игралиште во паркот на ул„Ѓорѓи Димитров“. Апел до жителите од населбата да ги чуваат општите добра, кои

Нови корпи

ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, започна со монтажа на нови корпи за отпадоци на Градските гробишта. Се заменуваат со нови старите и дотраени корпи за отпадоци кои подолг период не беа заменети, а дел од нив и нефункционални. Корпите за

Обнова и засејување на зелените површини

Промената на времето создаде поволни услови комуналните работници да продолжат со обнова и засејување на зелените површини низ градов и населените места. Голем дел од уништените зелени површини низ парковите наредниов период, а се

Обнова на спортските терени

,,Комуналец’’, продолжува да ги обновува спортските терени низ градов. Деновиве комуналците работеа на спосртките терени во населбите Димо Наредникот и Вишне -типски куќи. Ред е поедини граѓани да покажат развиена свест и совест и да се

Рачно чистење на ѕидовите по Дабнички канал

ЈКП„Комуналец“-Прилеп, започна со целосно обновување на паркот каде е сместено споменичното обележје на Илка Присаѓанка, Божана Василеска и Благоја Василески, загинати во НОБ. Паркот ќе се уреди со пристапна патека, жардиниерии за

Чистење на Дабничкиот канал

Според оперативниот план за работа, комуналните работници повторно го чистат Дабничкиот канал на потегот од мостот кај касарната, до вливот во Оревоечка река. Со рачен алат се чистат камените sидови од трева, коров и шипови. По ова