ДИРЕКТОР

Ирена Станковска
Директор

Дипломиран економист, со богато професионално работно искуство во Општина Прилеп, во секторот за финасии.

На функцијата в.д директор назначена е од градоначалникот на Општина Прилеп, на 6.01.2019 година.

Богатото работно искуство и познавањето на состојбите на јавните претпритија е предизвик повеќе да раководи со ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, претпријатие со повеќе дејности :
– Собирање,транспорт и депонирање на отпад
– Одржување и подигнување на нови парковски површини
– Одржување на ЈПП
– Управување и одржување на Градски гробишта
– Терминал – Комуналец ДООЕЛ Прилеп

 

Пораките на г-ѓата Станковска се:

Времето поминато со работа, времето дадено за општото добро, времето посветено на прогрес, времето поминато во комуникација, даваат само просперитет и подобри општестевени резултати;
Време, кога за да се постигне најдоброто за вработените, граѓаните и општеството, приоритет треба да е дисциплината и навремено извршената услуга, а при тоа да се ужива во работењето;
Време е за модернизација, посветеност и врвна професионалност на услугата која ја овозможува ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, за граѓаните и бизнис секторот.