Комуналните работници денеска засадуваа украсни зимзелени растенија во центарот на градот. Директорот Рубинчо Абрсшоски ја истакна потребата од обновување на многу оштетени и уништени растенија во централното градско подрачје, но и низ сите паркови кои ги одржува јавното комунално претпријатие.

Нови корпи за отпадоци

Во парковите на Могилата и двосмерната 5-та Прилепска, старите и нефунционални корпи за отпадоци се заменети со

Апел

Контејнериите за мешан комунален отпад зјаат празни, вреќите со отпадоци од хартија и остатоци од храна редовно се