Утре 5 јуни на глобално ниво се одбележува Светскиот ден на животната средина. Светскиот ден на животната средина е креиран од Генералното собрание на Обединетите нации во 1972 година на првиот ден од Конференцијата на ОН за животна средина, а се прославува од 1974 година во повеќе од 140 земји

Фото несовест

Контејнерите пред мостот кај касарната и пунктот Врбејско маало, најкритични точки за несовесно одлагање на отпад