ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, започна со монтажа на нови корпи за отпадоци на Градските гробишта. Се заменуваат со нови старите и дотраени корпи за отпадоци кои подолг период не беа заменети, а дел од нив и нефункционални. Корпите за отпадоци се производ на „Комуналец“, а ги изработуваат браварските