Големи количини на отпад се транспортираат до депонијата во Алинци. Каналот беше затрупан со туби, канти, лонци, буриња, Пет амбалажа, облека, обувки, јоргани, па дури и постели и теписи. Од „Комуналец“, апелираат до граѓаните за било кој отпад, и во било кои количини да се обраќаат до

Нови липи

По булеварот се засадуваат нови садници липа. Работата на комуналците е олеснета со набавката на новите машини и

Известување

ЈКП „Комуналец“ -Прилеп, ги известува жителите од општина Прилеп, корисници на услугите, дека од 31. 05. 2021