Категорија

Отпад

“Комшии против ѓубрето”

Се собрале луѓето во Општина Карпош, Нерези и акцијата си ја нарекле "Комшии против ѓубрето", испечатиле и флаери и… победиле!! Двете фотографии се од Карпош, третата е од Прилеп утрово, од Врбејско маало до новоизградениот

Се чисти вливот на Дабнички канал во Градската река

По повеќе децении со специјални машини темелно се чисти т.н рачва помеѓу Дабнички канал и Градската река. Целта на овој зафат е конечно во Градската река да потече бистра вода. Комуналците се надеваат дека ќе проработи свеста кај

Земјите-членки на Европската Унија забранија употреба од пластика за една употреба

Со новиот закона за пакување ЕУ очекува да се намали количеството на отпад за една употреба кој неможе да се рециклира. Меѓудругото, со законот се опфатени прибор за јадење од пластика, чинии од пластика, сламки, чаши, вклучително и

Над 250м3 отпад се транспортира од дивата депинија над касарната

Иако оваа локација низ годините комуналците ја чистат на неколку наврати, лошата навика на одредени граѓани за исфрлање на отпад на диви депонии никако да престане. Отпадот се исфрла до самите куќи на крајот од улицата „Ердован

Селекцијата на отпад кај граѓаните се зголемува

Селекцијата на отпад кај граѓаните се зголемува, но одредени правни субјекти сеуште вешто ја избегнуваат законската обврска. И додека граѓаните создаваат навики за селекција на отпад во две канти по системот на собирање „врата до

Продолжува чистењето на Дабнички канал

По темелното чистење на камените sидови од Дабнички канал, кои беа обраснати со разни плевели, комуналците продолжуваат со механизација да го чистат речното корито. А, во него, нема што нема. Стари лонци, пластични буриња, јоргани, облека,

Отпадот оставен на јавна површина со денови, сопственикот непознат

Повеќе од една недела комуналците чекаа да се јави сопственикот на отпадот собран во над 300 вреќи и оставен на јавна површина и да се консултира како да постапи со отпадот, дали и кога треба да нарача контејнер од 5м3, да го исфрли во

Преполни контејнери со камен и градежен шут до паркот кај Основниот суд

И покрај поставениот контејнер од 5м3 кој зјае празен, непознати сторители ги наполниле контејнерите од 1м3 со огромни камења и друг градежен материјал, кои служат за одлагање на комунален отпад за околните станбени згради. Ваквите

Известување

ЈКП „Комуналец“ -Прилеп, ги известува жителите од општина Прилеп, корисници на услугите, дека од 31. 05. 2021 година, вработените од Одделението за подигање на отпад од домаќинствата, започнуваат со работа од 06:00 часот. Согласно

Отпадот од домот со педесет црни вреќи исфрлени на улица

Кога ќе наумиш да го исчистиш отпадот од домот со педесет црни вреќи исфрлени на улица, невидена слика досега во Прилеп, која е за секоја осуда. Косена трева во контејнери за хартија;Облека и гранки во контејнери за пластика;Тоалетни