Категорија

Отпад

Нови корпи за отпадоци

Во парковите на Могилата и двосмерната 5-та Прилепска, старите и нефунционални корпи за отпадоци се заменети со нови. Се замолуваат граѓаните отпадоците да ги одлагаат во корпите за таа намена.

Апел

Контејнериите за мешан комунален отпад зјаат празни, вреќите со отпадоци од хартија и остатоци од храна редовно се оставаат до контејнерите, наместо во нив. Случај на несовесно и некоректно однесување на пунктот контејнери позади поштата.

ЗАМИСЛУВАТЕ ЛИ СВЕТ БЕЗ РАСФРЛАН ОТПАД ?!

Огромни финсиски средства се трошат за чистење, собирање и третирање на отпадот. Секоја година се чистат каналите, реките, езерата, падините, доловите…. се трошат пари и за справување со здравствените влијанија предизвикани од отпадот.

Предизвици во селекцијата на отпадни корисни материјали

Директорот Абрашоски ја информира јавноста за наредните предизвици во селекцијата на отпадни корисни материјали и депонирање во планираната идната Регионална санитарна депонија. Од 2023 до 2025 година, според најавите од Министерството

Над 600м3 отпад од Дабничкиот канал се транспортираат до депонијата во Алинци

Иако за многумина оваа објава ќе биде фалба, или со коментар - „Тоа им е работа“, сепак овие текстови се објавуваат со цел едукативно да влијаат на сите нас, но и да дадат реална слика на моменталната состојба со неконтролираното исфрлање

Рачно чистење на ѕидовите по Дабнички канал

По рачното чистење на камените sидови по Дабнички канал, од треви, троскот и шипови, „ЈКП Комуналец“ - Прилеп, од денес врши чистење со градежни машини накоритото на потегот од мостот кај касарната, до вливот со Оревоечка река. По ова ќе

Секојдневна слика по кејот

Се замолуваат граѓаните кои гравитираат со своите живеалишта околу Дабничкиот канал, да не го оставаат исчистениот отпад од дворовите по кејот, зашто истиот го подига ,,Комуналец" од домовите. Оставениот отпад од граѓаните на јавните

Купишта отпад се чистат од дивата депонија кај Дабница

Над 400 м3 отпад се чисти од дивата депонија околу споменикот кај Дабница, и по колксиот пат по кој е расфрлан различен отпад, а кој придонесува на одедени делови да неможе да се помине ниту со запрежна кола. Кревети, распадната јоги,

Се чисти дел од Оревоечка река и неурбанизираниот канал

ЈКП„Комуналец“- Прилеп, и Локаланата самоуправа, започна да го чистат неурбанизираниот дел од речното корито позади егејските згради. Трска, шипови, врба, многу исфрлен отпад, тиња и што ли уште не, деновиве ќе чистат комуналците и сиот

Општина Прилеп, избрана за најзелена општина за доброто управување со отпадот, односно примената на…

Европската канцеларија во државава, ја прогласи Општина Прилеп за најзелена општина, односно, на градов му припадна честа да биде избран за најдобрите практики во управувањето со отпадот.Прогласувањето за најзелена општина во конкуренција