Категорија

Отпад

Локалната самоуправа и „Комуналец“, го враќаат приматот за најчиста општина

Се чисти Дабничкиот канал од населбата Тризла, до мостот кај касарната, а потоа чистењето ќе продолжи и до вливот на каналот во Оревоечка река. Акцијата за чистење е по налог на Локалната самоуправа, а ја спроведува ЈКП„Комуналец“, -

Отпад

И покрај нашите редовни објави и информирање до граѓаните дека „Комуналец“, било кој отпад кој неможе да го собере со редовната линија (освен градежен шут и отпад од градење), бесплатно го подига од домаќинствата, сепак, несовесни граѓани

Навиките тешко се менуваат

За било која категорија на отпад, јавете се на тел. 048/428-992, со порака на ФБ страницата на ЈКП„Комуналец“-Прилеп, или емајл: presskomunalec@yahoo.com. Габаритен отпад (мебел од дрво, тапациран мебел, јоги, теписи и др) - не се

Се чисти огромна дива депонија на локалитетот Скаменета Баба

Се чисти огромна дива депонија, локацијата е мапирана на светската карта за одржување на болдеринг Над 2 километри во должина и повеќе од 1500м3 отпад, е исфрлен од несовесни граѓани. Локацијата е лево од патот за вештачкото езеро,

Се замолуваат граѓаните и возачите да внимаваат каде и како исфлаат отпадоци

Комуналците повторно ќе ги чистат излезите од градов. Иако обиколниот пат од кај Жито Прилеп за Варош, се исчисти во месец декември, денеска на оваа реалација се собираа купишта отпад. Според Оперативниот план од „Комуналец“,

Комуналците со полни раце работа, очекуваат поддршка од граѓаните

Вистинска депонија е направен просторот позади спортската сала „Македонија“, каде комуналците исекоја диви израстоци од јасен и шипови и собираа купишта најразновиден отпад. Локалната самоуправа и директорот Рубинчо Абрашоски, се децидни

Ќе светне и просторот зад еден од стратешките објекти во градов – касарната

По една недела од чистењето на дивата депонија зад касарната се чини како да нема крај колку отпад несовесните граѓани исфрлиле на оваа локација. Досега се исчистени, транспортирани и депонирани во депонијата Алинци над 500 м3 отпад. Се

Се чисти една од најголемите диви депонии околу градов

По барање од градоначалникот Борче Јовчески и Локалната самоуправа, од денеска комуналците започнаа да ја чистат една од најголемите диви депонии позади касарната која е создавана повеќе години. Комунален мешан отпад, градежен шут,

Општина Прилеп и комуналното претпријатие решени да се справат со дивите депонии

Со градежна механизација и транспортни товарни возила низ и околу викенд населбата Маркова чешма, се исчистија и транспортираа до депонијата во Алинци над 300 м3 отпад. Денеска, увид во чистењето на дивите депонии изврши и

Купишта отпад се чистат и транспортираат од викенд населбата Маркова чешма

Во тек е еко акцијата за чистење на дваесетина диви депонии на потегот од магацините на Кожувчанка до Склештен мост во викенд населбата Маркова чешма, па се до магистралниот пат за Плетвар. Купишта најразновиден отпад се собира и