Категорија

Отпад

Се чисти проблематичниот дел од Дабнички канал

„Комуналец“ започна со чистење на Дабнички канал на крајот од куќите во населбата Тризла. Обраснат со високи треви, трска и шипови, со многу исфрлен отпад во него, на непристапен дел, со дополнителен проблем што куќите се скоро изградени

Не престанува лошата навика за исфрлање отпад по Дабнички канал

Комуналците беа уверени дека ако се превземат поголеми активности со рамнење, уредување и засадување на дрвја по течението на Дабнички канал, ќе престане лошата навика за исфрлање отпад по кејот на каналот. Иако по Дабнички канал редовно

Се осовременува возниот и машинскиот парк во управувањето со отпадот.

Најголемото инвестирање во 2020 година, е планирано за возила, машини и опрема од 26.000.000 денари. Дел од срествата се од ИНТЕРЕГГ ИПА Програмата, и од други одобрени проекти, а дел се финансиски средства од „Комуналец“ и Локалната

Повторно се чисти дивата депонија под касарната

На крајот од ул„Васко Карангелески“ каде што завршуваат куќите, повторно се чисти дивата депонија. Овој пат се рамни целосно просторот со цел во иднина да се оплемени оваа површина, која со години по чистењето се претвора во ѓубриште.

Се чистат диви депонии во излетничкото место „Вештачкото езеро“

И покрај апелите на „Комуналец“ да не се одлага отпад во ова излетничко место кое значи многу за прилепчани, сепак, сликата на терен говори друго. Кревети, теписи, јоргани, јоги, разна покуќнина и друг комунален отпад се исфрла насекаде.

Комплетно исчистен просторот позади зградите вцентар

Просторот помеѓу зградите од УЈП и поранешен драгстор Игор, подолго време претставуваше одлагалиште за отпад за околните згради и куќи. „Комуналец“ по налог од Локланата смоупрва, го исчисти овој простор кој требада се оплемени. Собрани

Наместо зелен појас, надвозникот кај Салида повторно затрупан со отпад

Сакајќи да го заштити ова прометно и видно место од неконтролирано исфрлање на отпад, по чистењето на дивата депонија, комуналците засадија дрвја од кои едвај се останти мал број. Младите садници се изгазени, искршени и уништени со

„Комуналец“ чисти, на некои не му пречи ниту отпадот во дворот

„Комуналец“ чисти диви депонии под железничката пруга и фавбриката за цигари. Купишта разноразен отпад се собираат и транспортираат до депонијата во Алинци. Иронијата е што отпадот се исфрлал до зидовите од куќите. Можете ли некого да

Вака се реновира и чисти угостителски објект

Утрово совесен граѓанин ни испрати фотографии како се исфрла отпад околу контејнерите зад бизнис центарот. Овој отпад не треба да се одложува во контејнерите, уште помалку околу нив. Но, сиот отпад од обновувањето на угостителскиот објект

Утринава во 5 часот во и околу контејнерите

Комуналците на терен да го подигнат отпадот, сликата разочарувачка. Стари кревети, јоги, врати, вреќи со градежен шут, отпад од реновирање, стакло и стаклена аблажа, отпад од градини и бавчи, стари расфрлани алишта од пребарувачите по