Категорија

Отпад

Генерално чистење на обиколницата и излезот во Варош

Од денеска, комуналците започнаа со чистење на обиколницата од кај Жито Прилеп, и излезот во Варош. На овој потег подолго време не е извршено темелно чистење. По локалниот пат направени се голем број диви депонии каде се исфрлени големи

Се исчисти една од дивите депонии на патот за Езеро

Иако депонијата под касарна на крајот од куќите се чисти редовно, овој празен простор постојано се затрупува со разноразен отпад. Стари алишта, градежен материјал, биоразградлив градинарски отпад, отпад од домаќинство, и што ли уште не,

Повторно се чисти дивата депонија над касарната

Не престанува лошата навика на одредени граѓани да го исфрлаат отпадот на крајот од ул„Ерован Шабаноски“ до куќите, и до оградениот дел од касарната. На оваа депонија најмногу е исфрлен домашен комунален отпад, за кој, „Комуналец“ има

Исчистени се Шаторов камен и Топташ од ситен отпад

По иницијатива на Граѓанското здружение „За почиста Македонија“, активисти на граѓански здруженија, велосипедисти, извидници, како и љубители на природните убавини исчитија поголем дел од Топташ и Шаторов камен. Акцијата беше поддржана и

Повторно се чисти Дабнички канал

Со градежни машини и рачен алат, Дабничкииот канал темелно се исчисти пред месец и половина, кога огромни количини отпад се транспортираа до депонијата во Алинци. Но, и покрај сите заложби на комуналците да овозможат чиста животна средина,

Плато и хала за селекција на отпад при ЈКП ,,Комуналец,,- Прилеп

Овие купишта селектирани и пресирани отпадни материјали би завршиле на депонија доколку не го селектираме отпадот. Да создаваме услови за здрав живот и чиста животна средина.„Ајде да селектираме и рециклираме“

“Комшии против ѓубрето”

Се собрале луѓето во Општина Карпош, Нерези и акцијата си ја нарекле "Комшии против ѓубрето", испечатиле и флаери и… победиле!! Двете фотографии се од Карпош, третата е од Прилеп утрово, од Врбејско маало до новоизградениот

Се чисти вливот на Дабнички канал во Градската река

По повеќе децении со специјални машини темелно се чисти т.н рачва помеѓу Дабнички канал и Градската река. Целта на овој зафат е конечно во Градската река да потече бистра вода. Комуналците се надеваат дека ќе проработи свеста кај

Земјите-членки на Европската Унија забранија употреба од пластика за една употреба

Со новиот закона за пакување ЕУ очекува да се намали количеството на отпад за една употреба кој неможе да се рециклира. Меѓудругото, со законот се опфатени прибор за јадење од пластика, чинии од пластика, сламки, чаши, вклучително и