Категорија

Отпад

Наместо зелен појас, надвозникот кај Салида повторно затрупан со отпад

Сакајќи да го заштити ова прометно и видно место од неконтролирано исфрлање на отпад, по чистењето на дивата депонија, комуналците засадија дрвја од кои едвај се останти мал број. Младите садници се изгазени, искршени и уништени со…

„Комуналец“ чисти, на некои не му пречи ниту отпадот во дворот

„Комуналец“ чисти диви депонии под железничката пруга и фавбриката за цигари. Купишта разноразен отпад се собираат и транспортираат до депонијата во Алинци. Иронијата е што отпадот се исфрлал до зидовите од куќите. Можете ли некого да…

Вака се реновира и чисти угостителски објект

Утрово совесен граѓанин ни испрати фотографии како се исфрла отпад околу контејнерите зад бизнис центарот. Овој отпад не треба да се одложува во контејнерите, уште помалку околу нив. Но, сиот отпад од обновувањето на угостителскиот објект…

Утринава во 5 часот во и околу контејнерите

Комуналците на терен да го подигнат отпадот, сликата разочарувачка. Стари кревети, јоги, врати, вреќи со градежен шут, отпад од реновирање, стакло и стаклена аблажа, отпад од градини и бавчи, стари расфрлани алишта од пребарувачите по…

За Точила и најлоните со отпадоци на дрвја

Точила е позната населба за исфрлање на отпадоци од прозори и балкони. Исфрлачите често ја погодуваат целта најлонот со отпадоци да падне на земја, но има случаеви кога најлоните се закачуваат на гранките од дрвјата. Комуналците редовно…

Фото несовест

Контејнерите пред мостот кај касарната и пунктот Врбејско маало, најкритични точки за несовесно одлагање на отпад во нив. Што да напишеме повеќе е трошење зборови.

Повторно се чисти дивата депонија над касарната

Иако пред зимата „Комуналец“ ги исчисти скоро сите диви лоцирани депонии околу градов, совеста и свеста кај поедини граѓани никако да проработи. Не не плаши ни чудниот вирус Ковид 19 , па си исфрламе ѓубре каде ќе ни текне, и кога ќе ни…

„Совесен“ граѓанин го прави ова

Сиот отпад од подома домаќин граѓанин го усфрлил до sидот од бензиската станица „Салида“ во населбата Варош. Да му честитаме, зашто овој дел и навечер свети како ден. Отпадот го исчистија комуналците, секој понатаму наш пишан збор е…

Поднесена соодветна пријава за несовесниот граѓанин.

Вака изгледаат контејнерите поставени за одлагање на отпад за дуќаните и станарите од зграда Македонија.Несовесен граѓанин по празнењето на контејнерите од страна на службата за подигање на отпад го исчистил сопствениот двор и ги преполнил…

Дали уште треба да се однесуваме несовесно со отпадните материјали

И покрај молбите од „Комуналец“ до бизнис секторот (во случајов кабелските оператори) по нивната интервенција и завршувањето со работа остатоците од отпад (кабли, жици, дотраени апарати) да ги собираат и да ги одложуваат во посебни садови,…