Категорија

Отпад

Не се бира место каде се исфрла отпад

Денеска, комуналците чистеа неколку диви депонии во боровата шума и во ендеците по патот за манастирот Трескавец. Иако овој пат води до едно од најпосетуваните светилишта како од прилепчани, така и од бројни странски туристи, несовесни

Се чисти парцелата околу Работнички универзитет

Последна активност на комуналците за чистење на дивите депонии за годинава е чистењето на празниот простор помеѓу Гимназијата „Мирче Ацев“, и Работничкиот универзитет. Со оглед на претстојните Новогодишни и Божикни празници, кога поголемо

Комуналец чисти дива депонија на Песјобрдце

Комунален отпад, отпадани гуми, кревети, јоги, градежен отпад, остатоци од отпад од градење, и што ли уште не, чистат комуналците накај населеното место Мажучиште, по Регионалниот пат. Чистењето започна денеска, но со оглед на количините

Појаснување во врска со забраната за употреба на пластични кеси и кеси кои можат да се рециклираат

Од наши сограѓани добивме прашање кои кеси можат да ги селектираат, каде да ги одлагаат и дали одредени кеси кои не подлежат на плаќање од 15 денари се селектираат? Со оглед на тоа што ЈКП,,Комуналец,, - Прилеп, од 2008 година, има

Општина Прилеп, во голема еколошка акција за чистење на дивите депонии

На предлог на градоначалникот Борче Јовчески, со цел да се стави крај на одлагање на отпад на дивите депонии, да се подобри визуелниот изглед на околината наградов, и да се заштити и зачува природната убавина, денеска, се изведува голема

Генерално чистење на обиколницата и излезот во Варош

Од денеска, комуналците започнаа со чистење на обиколницата од кај Жито Прилеп, и излезот во Варош. На овој потег подолго време не е извршено темелно чистење. По локалниот пат направени се голем број диви депонии каде се исфрлени големи

Се исчисти една од дивите депонии на патот за Езеро

Иако депонијата под касарна на крајот од куќите се чисти редовно, овој празен простор постојано се затрупува со разноразен отпад. Стари алишта, градежен материјал, биоразградлив градинарски отпад, отпад од домаќинство, и што ли уште не,

Повторно се чисти дивата депонија над касарната

Не престанува лошата навика на одредени граѓани да го исфрлаат отпадот на крајот од ул„Ерован Шабаноски“ до куќите, и до оградениот дел од касарната. На оваа депонија најмногу е исфрлен домашен комунален отпад, за кој, „Комуналец“ има