Категорија

Отпад

„Совесен“ граѓанин го прави ова

Сиот отпад од подома домаќин граѓанин го усфрлил до sидот од бензиската станица „Салида“ во населбата Варош. Да му честитаме, зашто овој дел и навечер свети како ден. Отпадот го исчистија комуналците, секој понатаму наш пишан збор е

Поднесена соодветна пријава за несовесниот граѓанин.

Вака изгледаат контејнерите поставени за одлагање на отпад за дуќаните и станарите од зграда Македонија.Несовесен граѓанин по празнењето на контејнерите од страна на службата за подигање на отпад го исчистил сопствениот двор и ги преполнил

Дали уште треба да се однесуваме несовесно со отпадните материјали

И покрај молбите од „Комуналец“ до бизнис секторот (во случајов кабелските оператори) по нивната интервенција и завршувањето со работа остатоците од отпад (кабли, жици, дотраени апарати) да ги собираат и да ги одложуваат во посебни садови,…

Се исчисти дива депонија во населбата Козле

Со апел до жителите да не се исфрла повеќе отпад во населбата и да внимаваат на својата животна средина, „Комуналец“ чистеше дивата депонија веднаш до куќите. Почест проблем на комуналците е пристапноста до овие диви депонии, кои најчесто…

Се исчистија помали диви депонии зад спортската сала Македонија

Под еден од најубавите паркови и парк шуми во градов, Паркот на револуцијата, несовесни граѓани неконтролирано исфрлиле секаков вид на отпад. „Денеска се чистеја овие диви депонии, но ќе остане мал дел за чистење каде е непристапно на…

Се чисти во населбата Бончејца

Со покачувањето на дневните температури, „Комуналец“ започна и со генрално чистење низ населбите во градов. Во населбата Бончејца се чистат помали диви депонии покрај речнопто корито, и се косат јавни површини, каде е забележливо…

Се чистат дивите депонии над населбата Кузман.

Големи количини отпад се чистат над населбата Кузман, на празниот простор помеѓу куќите и Регионалниот пат. Во населбата ќе се чисти и наредниве денови, зашто количините на исфрлен отпад се големи. Жителите од крајните куќи реагираат на…

Над 150 м3 отпад се чисти зад градскиот базен.

Голема површина со разноразен отпад се чисти по течението на неурбанизираното речно корито веднаш до градкиот базен. Граѓаните од оваа населба подолго време бараа да се исчисти овој простор на кој се исфрлени кревети, пластични предмети,…

Комуналец ја пушти во работа новата автоматска преса

Во присуство на градоначалникот Илија Јованоски, претставници од добавувачот Еко клуб, и стручниот тим од одделението за селекција на отпад, официјално беше пуштена во работа новата автомастска преса за балирање на сите видови рециклирачки…

Олесната работата на комуналците, во погон е новата автоматска преса

Автоматската преса „Комуналец“ ја набави со средства од проектот БИО - РЕАЛ, од програмата на Европска Унија Интеррег – ИПА, Прекугранична соработка со Грција. Финасиската вредност на пресата е 3.690.000 денари. Хоризонталната хидраулична…