Категорија

Гробишта

На иницијатива од вработените, изграден е Параклис на Старите градски гробишта

На Старите градски гробишта, изграден е и осветен Параклис. Иницијатаивата и средствата за изградаба се обезбедени од вработени на Старите градски гробишта и ЈКП„Комуналец“ - Прилеп. До местото е обезбедена и техничка вода, која ќе ја…

Генерално чистење на гробиштата пред Велигден

Според христијанскиот обичај граѓаните на Прилеп, посебно за Воскресението Христово - Велигден, ги посетуваат гробовите каде се погребани нивните најблиски било тоа да се старите или новите градски гробишта. Иако гробиштата се одржуваат…

Акција за темелно чистење на Градските гробишта

Со помош на Секторот паркови и зеленило, вработени во јавната администрација и доброволци граѓани, неделава ќе се прави темелно чистење на Градските гробишта. Акцијата започна од денеска, а комуналците секојдневно ќе се ангажираат по…

Пред Велигден, комплетно исчистени и уредени гробиштата

Иако, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, редовно ги чисти и одржува Старите и Нови градски гробишта, посебно внимание се обрнува пред големите православни празници. Комплетно беа искосени Старите и Нови градски гробишта, се изврши целосно чистење на…