Искршени новосадените липи по булеварот „Гоце Делчев“

Знаеме ли што е зелена општина?

Знаеме ли дека сите засадени дрвја го формираат мозаикот на зелена општина?

Знаеме ли дека Општина Прилеп е прогласена за најзелена општина од страна на Канцеларијата на Европската унија во Скопје?

Се знаеме и повторно правиме штета!!!

Можеби ќе ви се допадне