Ноќно исфрлање на отпад од реновирање на стан или куќа до пунктот контејнери позади Липа

Денеска комуналните работници (еден тракторист и 3комунални работници) 4 дневници ги работеја за несовесениот граѓанин.

Прашање до непознатиот исфрлач на отпад:

Ако реновирате стан или куќа од 15-20 илјади евра, дали е проблем да нарачате контејнер од 5 м3, кој чини 1.360 денари, или самоиницијативно да го однесевте до депонијата во Алинци, каде влезот е слободен без наплата?

Можеби ќе ви се допадне