Категорија

Паркови и зеленило

За полесно одржување се рамни Градската река

ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, започна со рамнење на градската река од потегот кај градскиот базен. Според оперативната служба земјениот дел во Градската река ќе се чисти и рамни се до мостот во населбата Димо Наредникот. По изведбата на…

Се гради парк за потребите на Центарот за деца со церебрална парализа.

Започна изградбата на парк со детски реквизити за релаксација и забава за потребите на деца со церебрална парализа. Паркот ќе опфати патеки, тревнати површини детски реквизити и клупи за одмор. Паркот се гради во соработка со Локалната…

Се кастрат дотраените гранки од дрвјата кај Градскиот саат

Со цел комплетно хортикултурно преуредување на паркот кај Градскиот саат се кастрат дрвјата. На дел од нив целосно е оштетена срцевината заради нивнта старост. Стручните служби велат дека иако со ова кастрење ќе се продолжи уште малку…

Се гради парк со спортско рекреативни терени во Ерековци

По барање на жителите од Ерековци, а на површина од 1300 м2, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, започна со изведба на парк во кој ќе бидат сместени и мини игралишта за фудбал и одбојка. Паркот ќе опфати тревнати површини, бекатон патеки и клупи за…

Се чистат камените sидови од Дабнички канал

Моментално се чисти најпроблематичниот дел од Дабнички канал, кај зградите во населбата Вишне, поточно, на непристапниот терен зад импровизираните гаражи. Овој дел од речното корито, подолго време е обраснат со трње и шипови, зашто…

Комуналец започна со засадување на есенско цвеќе.

Убавото време им послужи на комуналците да започнат со засадување на цвеќе. Ќе се засадува во наслебата Димо Наредникот, во центарот на градот, во паркот на Могилата, кај градскиот саат, а ќе се отвораат и нови алеи, со цел парковите да…

Се доработува детскиот парк на Могилата

„Комуналец“ привршува со активностите за уредување на детскиот парк. Се доработуваат детските базени кои се полнат со ситна просена песок за игра на најмладите. Воедно, околу детските реквизити се заштитува со песок за да не дојде до…

Започна есенското кастрење и сечење на проблематични дрвја

ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп, започна со кастрење на дрвјата низ парковите, а ќе се продолжи и со есенско кастрење на дрвјата по дрворедите. Воедно, ќе се работи и на целосно сечење на стари проблематични дрвја по проценка и издадено Решение…

Се подготвува терен за изградба на парк со детско игралиште во Ерековци.

Според кажувањата од жителите од Ерековци, на ова место кое беше ливада, а сега ораница и на кое место се подготвува теренот за изградба на парковска површина, имало парк пред повеќе од 30 години во поранешната заедничка Југославија. Паркот…

Жалосна е сликата денеска на Могилата.

Искршени канделабри, распрснати стакла на сите страни, соголени жици кои висат од разводните кутии и кои се опасност по животот и за оние кои ја направиле штетата. Откорнати и истуркани камења од оградите кај споменичните места, кои…