Категорија

Паркови и зеленило

Се доработува детскиот парк на Могилата

„Комуналец“ привршува со активностите за уредување на детскиот парк. Се доработуваат детските базени кои се полнат со ситна просена песок за игра на најмладите. Воедно, околу детските реквизити се заштитува со песок за да не дојде до…

Започна есенското кастрење и сечење на проблематични дрвја

ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп, започна со кастрење на дрвјата низ парковите, а ќе се продолжи и со есенско кастрење на дрвјата по дрворедите. Воедно, ќе се работи и на целосно сечење на стари проблематични дрвја по проценка и издадено Решение…

Се подготвува терен за изградба на парк со детско игралиште во Ерековци.

Според кажувањата од жителите од Ерековци, на ова место кое беше ливада, а сега ораница и на кое место се подготвува теренот за изградба на парковска површина, имало парк пред повеќе од 30 години во поранешната заедничка Југославија. Паркот…

Жалосна е сликата денеска на Могилата.

Искршени канделабри, распрснати стакла на сите страни, соголени жици кои висат од разводните кутии и кои се опасност по животот и за оние кои ја направиле штетата. Откорнати и истуркани камења од оградите кај споменичните места, кои…

Ѓогдере ќе добие нови зелени површини и хорикултурно уредување.

Предуслов за изградба на зелени површини, зеленило и хортикултура е да се обезбеди техничка вода за полевање на истите. Од денеска, „Комуналец“ започна со градежни активности за инсталирање на водоводна мрежа на сите површини помеѓу…

Парковски клупи и корпи за отпадоци за Центар и Могила.

Нова пратка парковски клупи и корпи за отпадоци доби ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, по набавка од Локалната самоуправа. Истите ќе бидат поставени во централното градско подрачје и во новото детско катче во паркот на Могилата.

Насилнички искршени клупите во паркот кај детската градинка Аличаир.

Викендов непознати строрители ги искршиле клупите во паркот до детската градинка Аличаир. Со вакви вандализми и насилство врз општото добро изградено и поставено за граѓаните „Комуналец“ се соочува почесто во поледно време. Паркот утрово…

Ново детско катче за најмладите на Могилата

Од денеска започна да се уредува просторот кај таканаречената мала бина во паркот на Могилата, кој целосно ќе прерасне во детско катче за најмадите. Се поставуваат детските реквизити за забава кои ги обезбеди „Пакомак“, а се донација за…

По барање од ЈП за ПУП се кастрат и обликуваат дрвјата ул„Петта прилепска“

Се кастрат и обликуваат дрвјата вдолж улицата „Петта прилепска“, со цел безбеден и сигурен патен градски сообраќај. Со набавката на новите автобуси од страна на Локалната самоуправа и редовната линија на овој патен правец, се јави потреба…