Комунален отпад и градежен шут исфрлен до sидот на ОУ„Кочо Рацин“ на рид

Ваквиот непромислен потег е за секоја осуда.

Можеби ќе ви се допадне