Комуналец гради нов детски парк на ул„Трајко Тарцан“

Паркот е скоро пред завршување, а дечињата од населбата нестрпливи ги користат последните топли есенски денови за игра.

Во паркот се поставени детските реквизити за најмаладите, изведени се бекатон патеките и поставени клупи за одмор и релаксација. Останува уште хортикултурното уредување на ова детско паркче.

Можеби ќе ви се допадне