Категорија

Отпад

Се чистат неколку диви депонии во населбата Кузман

На ул „2-ри август“ се чистат неколку диви депонии позади куќите, или по каналот кој води до Регионалниот пат. Со години несовесни граѓани го затрупувале каналот, а огромни количини на отпад се исфрлени и покрај каналот. Жителите од…

Исчистен просторот од отпад пред и околу Работничкиот универзитет

Градежен шут, најлон, лесонит, пластични табли, неупотреблива земја, мешан комунален отпад, чистеа вработените од „Комуналец“ пред и околу Работничкиот универзитет. Просторот е комплетно исчитен, а несовесните граѓани исфрлале и отпад во…

Апелираме на повисока граѓанска свест и правилно одлагање на отпадот.

Фотографиите говорат на какво ниво е нашата култура со правилното одлагање на отпадот. Ова е секојдневна слика по Дабнички канал, наспроти типската населба. Иако овој дел од речното корито се исчисти со механизација, а во тек е финото рачно…

ЈКП „Комуналец“: Апелираме на повисока граѓанска свест и правилно одлагање на отпадот.

Градежен шут, стаклена амбалажа, пилевина, биоразградлив отпад од остатоци од правењето на зимница, остатоци од турање на вино, пластични отпадни предмети, отпадни дрва, камен, градинарски и отпад од косење на трева или кастрење на огради и…

Се прави темелно чистење на Дабнички канал

По чистењето со механизација на Дабнички канал, комуналците од денеска започнаа да ги чистат зидовите од каналот и помалите остатоци од отпад кои немало можност да се исчистат со механизација. Покрај ова, Инспекторатот при Локалната…

Се’ поголем број граѓани ја користат услугата на „Комуналец“ за бесплатно подигање на габаритен…

За неполн месец од почетокот на акцијата за собирање на габаритен отпад од домаќинствата, до ЈКП „Комуналец" се обратиле 21 семејство, од чии домови веќе е подигнат и транспортиран најразличен мебел, теписи, покривки, постелнини и други…

Депонија позади Центарот за култура

Се чисти дива депонија позади Центарот за култура „Марко Цепенков“, несовесните ликуваат на себе, комуналците чистат и губат време беспотребно. По три недели од кога е украдена железната ограда од Центарот за култура „Марко Цепенков“…

За 2 недели, 13 домаќинства се обратиле до „Комуналец“

13 домаќинства ги искористиле бесплатните услуги од „Комуналец“ за собирање и транспорт на друг вид на категории на отпад, освен градежен шут, за кој се наплаќа услугата со нарачка на контејнер од 5м3 или трактор од 2м3. Но, и покрај…

Започна транспортот на отпад од Дабнички канал

Неделава, заради работа на транспортните возила за отпад и механизацијата која работи на чистење на Дабнички канал, но и заради исцедокот од отпадот, се замолуваат возачите доколку се во можност да ги одбегнуваат улиците „Кеј 11 септември“…

Се чисти Дабнички канал

Се чисти коритото од Дабнички канал на потегот од вливот во Градска река, па се до населбата „Тризла“, до мостот со ул„Ердован Шабаноски". Пластични предмети, облека, јоги, теписи, палстична амбалажа, израснати трње и дива трева, натоложена…