Категорија

Отпад

ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, набави контејнери за мешан комунален отпад

Комуналец, започна со менување на постоечките застарени контејнери за мешан комунален отпад од централното градско подрачје. Ќе се замнеуваат контејнерите и во неколку населби каде е забележано оштетување и застареност на истите. Со ова…

АПЕЛ ДО ГРАЃАНИТЕ

Контејнерите по Јавно приметните површини се поставени за дуќаните и помалите бизниси, а по некаде и за станарите од зградите. И покрај тоа што, Комуналец, редовно ги подига контејнерите во текот на денот, а одредени релации се подигаат и…

Според Пакомак, прилепски Комуналец е прв во Македонија со селкција на отпад.

Според официјалните податоци од Пакомак, Прилеп, е далеку пред другите градови во селектирањето на отпадот. Во 2107 год. прилепски Комуналец, само преку Пакомак има регистрирано 936 тони селектиран отпад од пакување. Во табеларниот приказ…

Картонски корпи за институции за селекција на хартија

ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, од Пакомак, доби картонски корпи за селекција на хартија и отпад од пакување. Сите заинтересирани институции и фирми кои сакаат да ја селектираат хартијата во нивните простории да се обратат во канцелариите на…

Нова пратка контејнери за селекција на стаклаена амбалажа

Покрај поставените 15 Игло контејнери за селекција на стаклена амбалажа, ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, како најдобро претпријатие на ниво на држава за селекција на отпад, доби уште 30 Игло контејнери. Истите ќе бидат поставени во текот на…

Со денешната акција за чистење на дивите депонии се транспортираа 200 м3 отпад во депонијата Алинци

Општина Прилеп и сите јавни претпријатија во надлежност на Општината,, како и градежната фирма,,Изофас,, со денешната акција „Општините во Македонија-чистат“, иницијатива на Заедниците на локална самоуправа (ЗЕЛС), денеска исчитија и…

Купишта комунален отпад се чистат од Дабнички завој

Деновиве, оперативата од градежни машини и теретни возила ќе ја чистат месноста Дабнички завој. На оваа локација регистрирани се неколку диви депонии, претежно со мешан комунален отпад. Техничката оператива на ЈКП„Комуналец“ - Прилеп, врши…