Фото несовест

Контејнерите пред мостот кај касарната и пунктот Врбејско маало, најкритични точки за несовесно одлагање на отпад во нив. Што да напишеме повеќе е трошење зборови.

Можеби ќе ви се допадне