АПЕЛ ДО ГРАЃАНИТЕ

Контејнерите по Јавно приметните површини се поставени за дуќаните и помалите бизниси, а по некаде и за станарите од зградите.

И покрај тоа што, Комуналец, редовно ги подига контејнерите во текот на денот, а одредени релации се подигаат и по два пати, несовесните граѓани исфрлаат купишта отпад до истите.

Сиот отпад без разлика на количните, освен градежниот шут го подига Комуналец , согласно Интегрираната шема, еднаш неделно. Несфталиво е зошто граѓаните се мачат, го носат отпадот до контејнерите, кога на истите им се врши беспрекорна услуга со подигање на отпад од домовите.

Можеби ќе ви се допадне