Стари дрвја

Еве зошто кога „Комуналец“ сечи стари дотраени дрвја, настрана зараснати дрвја, и врши кроење на проблематични гранки, и кога општината донесува Решение за нивно отстранување, јавноста не треба да реагира толку силно и навредливо, туку да ја прифати реалноста дека тие дрвја го отслужиле својот век на издржливост.

Дождот кој непрестано врне изминативе два дена си го направи своето.Затоа треба да се почитува мислењето на стручните служби кога треба да се пресече некое старо и дотрано дрво.Потребата од зеленило е голема, но никогаш нетреба да се занемарат штетите кои можат да настанат.

Можеби ќе ви се допадне