Се чисти во населбата Бончејца

Со покачувањето на дневните температури, „Комуналец“ започна и со генрално чистење низ населбите во градов. Во населбата Бончејца се чистат помали диви депонии покрај речнопто корито, и се косат јавни површини, каде е забележливо израстување на трње и шипови.

Доколку послужат временските услови планот на комуналците е совреме да почнат со генерално чистење на градов.Со ова ќе се одмали работата од планираниот пролетен оперативен план.

Можеби ќе ви се допадне