Се чисти најпроблематичниот дел од Дабнички канал

ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, започна да го чисти најпроблематичниот и најнеприоден дел од Дабнички канал. Само од еден дел од каналот на крајот од куќите се собрани и се транспортираат над 40 м3 отпад. Проблем во чистењето претставуваат израдените куќи до ивицата на каналот и неможноста за пристап на механизацијата и транспортните возила.

Можеби ќе ви се допадне