Превртени контењери во центарот на градот

7.08.2019 год. утринска слика во центарот на градот

Рано утрово вака изгледаше собирниот пункт за отпад пред поранешен хотел Скопје. Во последно време зачестија штетите кои ги трпи Комуналец од хулиганскиот однос на несовесните, но и кражбите кои се вршат на пумпните станици и алатот за работа.

Што и да се напише повеќе, фотографиите говорат сами за себе, за нашата култура и односот кон опшстествените добра.

Можеби ќе ви се допадне