Плато и хала за селекција на отпад при ЈКП ,,Комуналец,,- Прилеп

Овие купишта селектирани и пресирани отпадни материјали би завршиле на депонија доколку не го селектираме отпадот.

Да создаваме услови за здрав живот и чиста животна средина.
„Ајде да селектираме и рециклираме“

Можеби ќе ви се допадне