НЕЦИВИЛИЗИРАНО И НАСИЛНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ КОН ЗЕЛЕНИЛОТО

ЖАЛНО!!! Се кршат и уништуваат дел од 100 те медоносни дрвја засадени по Дабнички канал.

Можеби ќе ви се допадне