Обновување на паркот во Урбаната заедница Тапани

Започна комплетното обновување на паркот во Урбаната заедница Тапани.

Ќе се поставува нов парапет со оградување, преуредување на зелените површини кои се целосно уништени, а по барање на месното население на еден дел од паркот ќе се изгради и мало спортско теренче. Паркот е со површина од 1300м2.

Можеби ќе ви се допадне