Обновување на паркот во Мало Коњари

Комуналците извшија обновување, поправка и бојадисување на детските реквизити и комуналната опрема во паркот во Мало Коњари.

Можеби ќе ви се допадне