Нови корпи за отпадоци

Во парковите на Могилата и двосмерната 5-та Прилепска, старите и нефунционални корпи за отпадоци се заменети со нови.

Се замолуваат граѓаните отпадоците да ги одлагаат во корпите за таа намена.

Можеби ќе ви се допадне