На иницијатива од вработените, изграден е Параклис на Старите градски гробишта

На Старите градски гробишта, изграден е и осветен Параклис. Иницијатаивата и средствата за изградаба се обезбедени од вработени на Старите градски гробишта и ЈКП„Комуналец“ – Прилеп. До местото е обезбедена и техничка вода, која ќе ја користат посетителите на гробиштата. Оплеменет и целиот простор со засадување на цвеќе и украсни растенија.

Можеби ќе ви се допадне