„Комуналец“ чисти, на некои не му пречи ниту отпадот во дворот

„Комуналец“ чисти диви депонии под железничката пруга и фавбриката за цигари. Купишта разноразен отпад се собираат и транспортираат до депонијата во Алинци.

Иронијата е што отпадот се исфрлал до зидовите од куќите. Можете ли некого да едуцирате, ако на истиот отпадот не му смета во дворот?

Можеби ќе ви се допадне