Картонски корпи за институции за селекција на хартија

ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, од Пакомак, доби картонски корпи за селекција на хартија и отпад од пакување.

Сите заинтересирани институции и фирми кои сакаат да ја селектираат хартијата во нивните простории да се обратат во канцелариите на ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, или на телефон 048/ 428- 992.

Картонските корпи за селекција се идеални за сместување во ходниците во институциите и фирмите и истите се бесплатни.

 

Можеби ќе ви се допадне