Бесплатно организирано собирање на габаритен отпад

СООПШТЕНИЕ!

ЈКП „Комуналец“ – Прилеп, ги известува граѓаните дека почнуваќи од 19 август, ќе врши бесплатно организирано собирање на габаритен отпад од домаќинствата, секој четврток, од 7 до 14 часот.

Граѓаните потребно е само да се јават на телефон 048/428-992, да остават лични податоци, кој вид на отпад го поседуваат и во која количина е истиот .

Со воведувањето на посебен ден за организираното собирање и вклучувањето во интегрираната шема за собирање на посебни категории на отпад, „Комуналец“, ја подобрува услугата кон граѓаните, а воедно ќе спречи исфрлање на габаритен отпад во природа и заштита на животната средина.

Можеби ќе ви се допадне