Завршено косењето на речното корито

Денеска комуналните работници завршија со косење на проблематичниот дел од речното корито до последните куќи и егејските згради.

Воедно, ги информираме граѓаните дека во недела со дополнителен ангажман, a поради преобемниот обем на работа собраниот отпад од коритото во Градската река. ќе се транспортира до депонијата во Алинци.

Се замолуваат граѓаните доколку се во можност да ги одбегнуваат сообраќајните коловози покрај кејот на Градската река.

Можеби ќе ви се допадне