Соопштение

Почитувани сограѓани!

Ве информираме дека ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, за Новогодишните празници ќе работи со вообичаената практика.

Отпадот од домовите ќе се собира редоследно по денови, согласно Програмата за работа.

Доколку се појават одредени проблеми за време на Нова Година и продолжениот викенд, а се од делокругот на нашето работење, можете да се јавувате на мобилните телефони од раководителите, објавени на ВЕБ страната.

Со почит,
ЈКП „Комуналец“ – Прилеп

Можеби ќе ви се допадне