Се коси низ сите населби во градов

Дождливата пролет не им остава мегдан за работа на комуналците. Тие секое убаво време го користат за косење на тревата во парковите, диво израстените треви по јавните површини и парк шумите.

Деновиве се искосија скоро сите маалски паркови во градов и детските тревнати игралишта и паркови во населените места. Бујната вегетација на некои места се коси и по трет пат, а од кога ќе се заврши со косењето низ населбите, планирано е да се косат и сите излези од градот.

Можеби ќе ви се допадне