Се кастри и обликува зеленилото низ градов

Прилеп, е еден од ретките градови кој изобилува со богато зеленило и стари убави дрвореди.

Комуналците, деновиве работат на кастрење и обликување на зеленилото, а ќе се изврши и короење на дрвјата по дрворедите.

Кастрењето се врши по проценка на стручни лица, вообичаено каде што смета на движењето на пешаците, но и создава проблеми во сообраќајот и на светлосната сигнализација.

Можеби ќе ви се допадне