Се чисти парцелата околу Работнички универзитет

Последна активност на комуналците за чистење на дивите депонии за годинава е чистењето на празниот простор помеѓу Гимназијата „Мирче Ацев“, и Работничкиот универзитет. Со оглед на претстојните Новогодишни и Божикни празници, кога поголемо внимание треба да се посвети на чистотата во градот, ги информираме граѓаните дека со чистење на останатите диви депонии и ѓубришта ќе се продолжи по празниците.

Доколку послужат временските услови планот на оперативниот тим од „Комуналец“, е до крајот на февруари да се исчистат сите мапирани диви депонии, но и многу посочени ѓубришта од страна на граѓаните.

Останува надежта дека во 2022 година, граѓаните на Општина Прилеп, ќе научат дека по селекцијата на отпадот, останатиот отпад треба да заврши исклучиво во депонијата во Алинци, со опција да се предаде на комуналците доколку е машан комунален отпад. Градежниот шут, отпадот од градење, отпадот од домаќинствата, може да се однесе и со сопствен транспорт до депонијата во Алинци, каде влезот е бесплатен, но и да се користи услугата со изнајмување на контејнер од 5м3 и трактор од 2м3.

Можеби ќе ви се допадне