На дивите депонии им нема крај

Освен што несовесните граѓани исфрлаат секаво ѓубре во околината на градов, тие не ги поштедуваат ниту јавните површини во градов.

Со механизација, комуналците денеска ја исчистија и ја израмнија јавната површина наспроти спортската сала Македонија.

Несовеста оди дотаму што разноразен отпад исфрлиле и до оградата од ОУ„Рампо Левката“ не водејќи сметка дека тука секојдневно поминуваат учениците, а истиот отпад го вдишуваат и за време на одморот.

Да се надеваме дека вака уредената површина повеќе нема да користи за ѓубриште.

Можеби ќе ви се допадне