ЈКП„Комуналец“ со нов в.д директор

Ирена Станковска, по вокација дипломиран економист, е новиот в.д. директор на ЈКП„Комуналец“ – Прилеп. Станковска, на местото вршител на должност доаѓа од раководно место од Секторот за финасии при Локалната самоуправа, со дваесет годишно работно искуство, и важи за добар познавач на состојбите во најголемото јавно претпријатие во градов.

Финасиската стабилност на претпријатието, но и согледување на опертивните работи и проблеми кои настануваат во тековното работење и делување во трите битни Сектори: Секторот за собирање, транспорт и депонирање на отпад, Секторот паркови, зеленило и јавно прометни површини, и Секторот за управување и уредување на гробишта, ќе бидат под опсервација на новата в.д. директорка, за да се продолжи со понатамошното подобрување и крајна стабилизација и модернизација на Комуналец .

Досегашниот вршител на должност, Звонко Јованоски, ќе биде советник во Локалната самоуправа, во делот на координација со јавните претпријатија. Јованоски, како прв човек на Комуналец беше една година.

Можеби ќе ви се допадне