ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, истакнат како позитивен пример во подмирувањето на давачките кон УЈП за годинава

Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукареска, градоначалникот на Општина Прилеп, Илија Јованоски, претседателот на Советот на Општина Прилеп, Миле Талески и пратеничката Кети Смилеска, го посетија Јавното комунално претријатие „Комуналец“.

На сердбата, директорката Сања Лукаревска, потенцираше дека УЈП е во интензивна комуникација со даночните обврзници и дека тенденцијата на оваа институција е да гради партнерски однос со нив. Како позитивен пример ги истакна ЈКП „Комуналец“ и прилепскиот Тутунски Комбинат, кои последниот период навремено ги подмируваат своите даночни обврски.

„Со ЈКП „Комуналец“ развивме соодветна динамика на подмирување на долговите кои ги има по повеќе основи и очекуваме таа тенденција на позитива да продолжи. Сепак, прва и единствена заложба на УЈП е да работи во интерес на граѓаните и да изгради партнерски однос со даночните обврзници. Пред сѐ превентива, а помалку репресија. На средбата се разговараше и за Законот за спорт, со кој на фирмите им се дава можност еден дел од ДДВ-то кое компаниите треба да го платат, да им го уплатат на спортските клубови. Спортистите треба да ги негуваме и да им помагаме, затоа бизнис заедницата треба да биде во тесна корелација со спортот и спортските работници и тоа да се развива и понатаму“, истакна Лукаревска.

Градоначалникот Јованоски, изрази благодарност до в.д. директорот Звонко Јованоски, кој за кратко време го стабилизира јавното претпријатие и даде добар пример како директорите треба да менаџираат со расположливите средства, а пред се, да дадат приоритет и на даночните обврски кон државата.

„Како јавно претпријатие формирано со дејност од јавен интерес, приоритет ни е услугата кон граѓаните, навремена исплата на плата и додатоците од плата кон вработените, и секако, обврските кон УЈП. Направивме напор изминатиов период да ги насочиме финасиските средства по приоритети, и тоа даде резултати. „Комуналец“, во моментов нема средства за инвестирање во спортот до целосното стабилизирање, но со новиот Закон за спорт и даночните олеснувања во иднина, ќе планираме да го помогнеме спортот во градов, кој пак, е од заеднички интерес за сите граѓани, а пред се помош за младата популација и нивно насочување во спортот. Само со заеднички планови, размена на искуства, и добара законска регулатива, ќе имаме можност да се справиме со предизвиците пред нас, а тоа е, услугата и помошта кон граѓаните“, потенцираше в.д. доректорот Звонко Јованоски.

Инаку, суштината на Законот е по пат на ваучери, еден дел од ДДВ-то кое компаниите треба да го платат, да им го уплатат на спортските клубови. Со тоа компаниите ништо нема да загубат, туку ќе покажат желба да им помогнат на спортските клубови и на спортистите поединечно.

Можеби ќе ви се допадне