Издупчен нов бунар за технолошка вода на ул„Петта прилепска“

Со издашност од 7 литри вода во секунда и на длабочина од 90 метри, деновиве е издупчен нов бунар на ул„Петта прилепска“.

Бунарот е ископан за потребите на паркот и населбата Марино маало, кој е со површина од 10 илјади метри квадратни.

Можеби ќе ви се допадне