Исчистена населбата кај железничката станица

И покрај апелите на комуналците да не се одлага отпад насекаде, купишта ѓубре исчисти ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, на потегот од железничката станица, поранешната шпедиција и приватните стоваришта.

Фотографиите говорат каков однос имаме спрема животната средината.

Можеби ќе ви се допадне