Информација за граѓаните по појавата на движење на кучиња низ градов со сомнителна маркица

Прифатилиштето за кучиња при Ј.К.П. „Комуналец“ Прилеп работи според план и годишна програма, обезбедувајќи здравствена заштита на бездомните кучиња, а тоа вклучува:
– Чипирање на левата страна од вратот
– Тест Лајшманија
– Дехелминтизација
– Стерилизација/Кастрација
– Вакцинација против Беснило
– Заштита против болви, крлежи, комарци, песочна мушичка и шталска мува
– Вдомување
– Ушна маркица на лево уво
Ушната маркица е последниот чекор и знак за здраво, безбедно, тестирано куче кое нема да се размножува.

На територијата на градот Прилеп, забележано е движење на кучиња со Ушна маркица на десно уво. Истите кучиња немаат чип и не се стерилизирани/кастрирани.

Нивното потекло не е познато и нивната здравствена заштита е сомнителна.

Таквите кучиња ќе бидат заловени и вклучени во Програмата за здравствена заштита.

Ниту едно куче не смее да биде злоупотребувано, само маркирано на ваков начин и пуштено во урбана средина. На фотографиите забележете и запомнете како изгледа неправилнa ушна маркица на штотуку заловено куче во Прилеп.

Можеби ќе ви се допадне