ДОУРЕДУВАЊЕ НА ПАРКОТ ЗА МИЛЕНИЦИ

Комуналците, го доуредија паркот за миленици во Типската населба со засадување на разновидни дрвја.

Можеби ќе ви се допадне