Барање за извинување и повлекување на изјава

На ден 14.02.2020 год. во 14.27 часот, преку Вашиот „фејсбук“ профил имате поставено моја фотографија над која стои следната содржина:

Ilco Kapkoski is feeling festive with Krste Dukovski and 9 others.

14 February at 14:27 ·

Denes na denov podnesov KRIVICNA PRIJAVA ZA ZLOUPOTREBA NA SLUZBENATA DOLZNOST I OVLASTUVANJA za Rukovodeci OOOrgan pri JKP KOMUNALEC Prilep. Prijavata se odnesuva na novoprimenite lica vo JKP koi od nivnoto zaposluvanje do denes ne se pojavile na rabotnoto mesto, a im tece BRUTO PLATA so toa VD Ruuukovodeci organ storil bitni povredi na Zakonot za rabotni odnosi i Zakonot za Bruto plata. Isto taka i go ostetuva budjetot na JKP za odredena suma.
p.s. AKO SE PO RAMKOVEN DLABOKO SE IZVINUVAM I NA SVOJ TROSOK SE KE POVLECAM„

Со ваквата објава, со очигледна намера да наштетите на мојата чест и углед, изнесувате невистинити факти кои покрај тоа што наштетуваат на мојата чест и углед, му штетат и на угледот на јавното комунално претпријатие кое јас го застапувам во својство на ВД Директор.

Како автор на погорецитираните невистинити тврдења Ве повикувам најдоцна во рок од 48 (четириесет и осум) часа од реакцијата, јавно да ми се извините и да ја повлечите невистинитата изјава која ја пренесувате на јавноста преку Вашиот профил на социјалната мрежа „фејсбук“, на начин што извинувањето и повлекувањето ќе ги објавите на истото место и во истиот обем.

Во спротивно, Ве известувам дека согласно Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета против Вас ќе поведам соодветна судска постапка.

17.02.2020 год.
Прилеп

Можеби ќе ви се допадне