Во Центарот за деца со церебрална парализа, се уреди и дворната површина.

Како општестевено одговорно претпријатие, „Комуналец“ помогна во уредувањето на дворот во Центарот за деца со церебрална парализа. Освен ова, се исчисти и површината позади Центарот од некогашните преработувачки капацитети.

Се замолуваат граѓаните да не ја користат оваа површина за исфрлање на отпад, од причини што, задната страна од Центарот и прозорите, граничат со дворот во кој некогаш беа сместени текстилни преработувачки капацитети.

Можеби ќе ви се допадне