Соопштение

Почитувани маркети, колонијали, трговски центри и други трговски продавници,
ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, Ве замолува да се внимава кога се одлага картонски ототпад и биоразградливиот отпад во контејнерите. Со оглед на зголемената потрошувачка на прехранбени и хемиски производи, Ве замолуваме отпадот од картон,кога го фрлате, истиот да се нагази ( израмни) па потоа одложете го во контејнерите. Останатиот отпад не го оставајте до контејнерите. Ова е со цел да ни помогнете, затоа што со оглед на физичката работна сила со која работи ,, Комуналец,, во можност сме да го собираме отпадот како и досега со редовната дневна линија,а воедно е и многу неубава слика.

Не правете купови од картон и најлон, и друг вид на отпад, на платото пред продавниците, а дел од Вас одлагате отпад и во контејнерите по Јавно прометните површини и кантите низ централното градско подрачје(што е недопусливо). Овој вид на отпад и досега согласно правилата, задолжени бевте да го одлагате на правилен начин, кое што не беше случај, но можевме да се носиме со оваа Ваша навика со години, иако реагиравме на тоа.

Се надеваме ќе не разберете,затоа што и „Комуналец“ во моментов работи со намален број на работници согласно препораките од Министерството за здравство, а ослободени од работа се и хронично болните и родителите на деца до 10 години. Количината на отпад во моментов е зголемена за неколку пати. Ќе Ве молиме за разбирање !!

Со почит,
ЈКП„Комуналец“ – Прилеп

Можеби ќе ви се допадне