Секојдневна дезинфекција на возилата од „Комуналец“

Граѓаните треба да се сигурни во возилата од ЈКП „Комуналец“,кои секојдневно се движат низ улиците во градов, затоа што на дневна основа се врши нивна дезинфекција, согласно препораките од општинскиот Кризен штаб. Се дезинфицираат кабините, каросеријата, авто гумите, надградбите за складирање на отпад. На депонијата во Алинци „Комуналец“ и пред оваа состојба има изградено и користи базен со дезинфекционо средство, за влез и излез на возилата од депонијата.

На терен се 63 возила кои се вклучени во собирањето и транспорт на отпад од домовите и контејнерите, чистење и миење на јавно прометните површини, транспорт на отпад од стопанството и транспорт на градежен и габаритен отпад.

Можеби ќе ви се допадне