Се гради парк со спортско рекреативни терени во Ерековци

По барање на жителите од Ерековци, а на површина од 1300 м2, ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, започна со изведба на парк во кој ќе бидат сместени и мини игралишта за фудбал и одбојка.

Паркот ќе опфати тревнати површини, бекатон патеки и клупи за одмор.

Можеби ќе ви се допадне