Рачно чистење на ѕидовите по Дабнички канал

ЈКП„Комуналец“-Прилеп, започна со целосно обновување на паркот каде е сместено споменичното обележје на Илка Присаѓанка, Божана Василеска и Благоја Василески, загинати во НОБ.

Паркот ќе се уреди со пристапна патека, жардиниерии за цвеќе, засејување со нова тревната површина и засадување на украсни растенија.

Можеби ќе ви се допадне