Парковски клупи и корпи за отпадоци за Центар и Могила.

Нова пратка парковски клупи и корпи за отпадоци доби ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, по набавка од Локалната самоуправа. Истите ќе бидат поставени во централното градско подрачје и во новото детско катче во паркот на Могилата.

Можеби ќе ви се допадне