Обнова на паркот кај судот

ЈКП„Комуналец“ – Прилеп, ги обновува зелените површини во парковите во градов и населените места.

Денес се засејува нова трева во паркот кај Основниот суд. Овој парк е еден од најпосетуваните во летниот период.

Според инженерите по хортикултура, за 20 дена новозасејаната трева ќе вегетира за првото косење.

Можеби ќе ви се допадне