НЕсОВЕСНО ОДНЕСУВАЊЕ

И покрај заложбите на комуналците комплексот „Езеро“ да стане беспрекорно чисто место за посетителите, и покрај молбите за совесно однесување, и правилно одлагање на отпадоците од страна на посетителите, состојбата утрово беше ваква:

Коментар повеќе не е потребен, во надеж дека ќе почнеме да применуваме правило дека сиот отпад си има свое место.

Не е проблем дали „Комуналец“ ова место ќе го исчисти, тоа е веќе направено, проблем е дали одредени граѓани конечно ќе научат која е нивната граѓанска одговорност.

Можеби ќе ви се допадне