Наплатен центар Точила

Се известуваат граѓаните од населбите Точила, Варош, Козле и Тризла, дека наплатниот центар кој се најдуваше на крајот од ул,, Самоилова’’, под ОУ,, Блаже Конески’’, е преместен исто на ул,, Самоилова’’, бр 6, до СОУ ,,Орде Чопела’’.

Напоменуваме дека сметките од ,,Комуналец’’, можете да ги платите електронски преку веб страницата: www.komunalecprilep.com.mk

Можеби ќе ви се допадне